SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost Valatron s.r.o., IČO: 04649311, Táborská 940/31, Praha 4 - Nusle nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Dále souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zasílání personalizovaných marketingových zpráv. Za tímto účelem Valatron posuzuje hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním prostřednictvím společnosti Valatron). Souhlas uděluji na dobu 5 roků, lze jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným spolupracovníkům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Další informace o ochraně soukromí publikuje Valatron na adrese https://www.valatron.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju.