Na naši práci jsme hrdí

Děkujeme našim klientům 

Vážíme si důvěry našich klientů a jejich spokojenost je pro nás dokladem dobře odvedené práce. Valatron týmy s nimi spolupracují na bázi dlouhodobého partnerství. Naše portfolio obsahuje reference od start-upů a malých firem až po velké korporace s mezinárodním přesahem. Klademe velký důraz na využívání těch nejnovějších technologií se silnou vizí do budoucna. Vyvíjíme špičkový software na míru představám a businessu našich klientů. Digitalizujeme procesy a pomáháme firmám růst.

reference, alza, comAp, česká spořitelna, škoda, photon energy, dega
Reference, tieto, sprinx, vipa, iba, komerční banka, summit
Reference, tieto, sprinx, vipa, iba, komerční banka, summit
Valatron, startup, Advanto, finance, app, IT, front end

Front-end aplikace

Advanto je ambiciózní projekt, který spojuje inovativní myšlenka finančního přehledu a nezávislosti spolu se zaměstnaneckými benefity. Díky tomuto řešení nemusí  zaměstnanci čekat na výplatu celý měsíc a v případě
potřeby si mohou její část vybrat dopředně. Vyvinuli
jsme frontend řešení aplikace tak, aby šlo o uživatelsky přívětivé prostředí s přehledným rozhraním a zároveň
čistým designem. Jednoduše se v něm zorientují nejen
samotní zaměstnanci, ale také jejich zaměstnavatelé.

FRONT END, NÁVRH, VÝVOJ

React, TypeScript, Rest API, Swagger

Valatron, IT, software, Alza, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, Das Mulli Windows Service, MS SQL, Swagger, Docker, Kubernetes

Sledování trasy zásilky

Pro jeden z největších internetových obchodů v ČR Alza.cz jsme realizovali systém, umožňující online sledování zásilky po její trase bez potřeby opustit stránky e-shopu. Zpracovali jsme a transformovali data 14 dopravců z ČR a zahraničí.

Analýza, návrh, vývoj, testing

ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, Das Mulli Windows Service, MS SQL, Swagger, Docker, Kubernetes

CMS Škoda Auto

Dlouhodobě se rozrůstající agilní tým zabývající se vývojem a správou globálního CMS systému pro společnost Škoda Auto. Tento projekt zajišťuje v celosvětovém měřítku sjednocení webové prezentace všech importérů a dealerů značky Škoda. V rámci tohoto CMS se mimo jiné výrazně podílíme na rozvoji nového modulu publikačního a renderovacího jádra systému.

Analýza, vývoj

ASP.NET Core, MS SQL, Entity Framework Core, Microsoft Azure, Azure DevOps Server (zahrnující pipelines), Docker, React, TypeScript, WebPack, Swagger, MSTest, xUnit, Moq

Valatron vývoj, Škoda, ASP.NET Core, MS SQL, Azure, React, Knockout.js, Vue.js, CMS, IT
Valatron vývoj pro Promotron, ASP.NET Core 2.2 Web API, React, Angular 7, Microsoft Azure, MS SQL Server, Redis, Docker, PowerShell, Webpack

Unikátní cloudový systém

Kompletní realizace škálovatelného cloudového e-commerce řešení z oblasti prodeje a distribuce reklamního zboží. Systém se skládá z několika modulů a služeb jako například TronLogo, umožňující vizualizaci potisku online nebo konfigurovatelný
e-shop TronShop, obsahující statisíce reklamních produktů připravených k hromadné distribuci koncovým zákazníkům.

Analýza, návrh, vývoj, testing

ASP.NET Core Web API, Microsoft Azure, PostgreSQL, Redis, Docker, Kubernetes, React, Webpack, TypeScript, Angular 

Sběr a analýza dat ze solárních elektráren

Společnost Photon Energy je významným hráčem v oblasti solární energetiky s globální působností. Participovali jsme na realizaci analytického software, který na základě sběru dat ze snímačů (celosvětově), umožňuje analýzu dat a následnou optimalizaci výkonu v rámci dodávek elektrické energie pro dané spotřebitele. Jedná se o řešení pro chod velícího centra. 

Vývoj, optimalizace

.NET 4.7+, MS SQL Server, Mono

Valatron vývoj pro Photon energy, .NET 4.7+, MS SQL Server, Mono

Fleetware

Tento systém je určen k monitoringu a správě vozidel, přívěsů, kontejnerů a jiných. Jedná se hlavně o zachycení jejich pohybu a změny stavu či vlastnosti v reálném čase. Tato data jsou dále zpracovávána do mnoha výstupů, ať už mapových či strukturovaných. Řešení také slouží k plánování dopravy a ke sběru a následnému vyhodnocení různých telemetrických dat

Analýza a vývoj

NET Core, MS SQL, MariaDB, Angular, Docker, Kubernetes

CRM pro průzkum trhu a marketing

Participace na vývoji řešení z oblasti poradenských služeb, zaměřených na marketingové strategie a pochopení vývoje trhu s cílem navyšování prodejů a tržeb. Systém umožňuje přesněji zacílit inovace včetně predikce budoucích prodejů. Řešení slouží k nastavování, monitorování, vyhodnocování a optimalizaci kampaní v jejich průběhu či po jejich nasazení.

Analýza, návrh, vývoj

PHP 7, Nette, MariaDB, Microsoft SQL Server
MySQL, RabbitMQ, TypeScript, Elasticsearch

Business CRM

Vývoj mobilní aplikace pro řízení obchodního týmu, umožňující rychlé plánování optimálního vytížení jednotlivých obchodníků
na aktuálních projektech a zakázkách. Systém je postaven na sdíleném diáři, obsahujícím evidenci zákazníků a kontaktních osob. Řešení dále poskytuje kalendář včetně plánovače aktivit, mezi které patří telefonáty, meetingy, emaily a mnoho dalších.

Analýza, vývoj

Xamarin.Forms, MVVM, DryIoc, SqLite, Android, iOS

Valatron vývoj pro Promotron, ASP.NET Core 2.2 Web API, React, Angular 7, Microsoft Azure, MS SQL Server, Redis, Docker, PowerShell, Webpack

Informační systém pro advokacii

Rozvoj informačního systému pro efektivní řízení advokátní i daňové kanceláře a právního oddělení. Implementace nových modulů v rámci desktopové aplikace a rozšiřování funkčnosti  stávajících modulů. Návrh a implementace webové varianty  celého řešení, postavené na nejmodernějších technologiích, odpovídajících aktuálním trendům v oblasti webového vývoje.

Analýza, návrh, vývoj, testing

ASP.NET Core Web API, TypeScript, Angular, Material Design, MS SQL Server, .NET, WCF, REST API, WinForms, DevExpress 

API pro služby Novaplus & Voyo

Implementace integrační rozhraní (API), propojujícího hlavní CMS se všemi typy aplikací nejenom pro Českou a Slovenskou republiku, ale i dalšími zeměmi Evropy. Rozhraní navržené na  enormní zátěž velkého množství uživatelů, využívajících dané webové, mobilní či Smart TV aplikace nebo například HbbTV. Součástí dodávky bylo také propojení API se službami Nova Plus a Voyo s možností rozšíření na další plánované služby.

Analýza, návrh, vývoj

PHP7, Symfony, OpenAPI 3, Varnish, Redis

Valatron vývoj pro Vipa, rádiová čtečka .NET 4.7.x, WPF (MVVM)
Valatron vývoj pro Dega, .NET 4.7.x, WPF (MVVM), MS SQL Server

Konfigurační software detektorů plynů

Pro společnost Dega dodáváme konfigurační software pro nastavení a správu ústředen detektorů plynů. Řešení výrazně zjednodušuje práci servisních techniků a snižuje časovou náročnost na kalibraci senzorů a další potřebná nastavení.

Analýza, vývoj

.NET 4.7.x, WPF (MVVM), MS SQL Server

Valatron vývoj pro Promotron, ASP.NET Core 2.2 Web API, React, Angular 7, Microsoft Azure, MS SQL Server, Redis, Docker, PowerShell, Webpack

Sales/operations planning (S&OP)

Vývoj informačního systému z oblasti logistiky, propojujícího plány jednotlivých oddělení od strategického řízení až po denní operativu. Řešení dále umožňuje efektivní řízení toku zásob v rámci sezónních spiček a zamezuje kapacitnímu přetížení DC. Systém zlepšuje strukturu zásob a přináší úsporu operativních nákladů logistiky a zároveň také pozitivně ovlivňuje marži.

Analýza, návrh, vývoj

PHP7, Nette, PlaningWizard Framework, MariaDB 

Nemocniční informační systém

Pomáháme rozšiřovat a zdokonalovat klientskou desktopovou a nově také webovou aplikaci používanou desítkami nemocnic nejenom v České republice. Systém je zaměřen na co největší usnadnění práce nemocničnímu personálu na všech úrovních. Kromě toho řeší komplexní zefektivnění celé logistiky, týkající se vedení nemocnic, klinik a různých laboratorních pracovišť.

Analýza, vývoj

.NET 4.7+, .NET Standard, WCF, Windows Services, MEF, Telerik WPF Controls, TestStack.White, xUnit, Angular

Valatron vývoj pro Promotron, ASP.NET Core 2.2 Web API, React, Angular 7, Microsoft Azure, MS SQL Server, Redis, Docker, PowerShell, Webpack

miwa platform

Implementace řešení znovupoužitelných kapslí vybavených chytrou technologií, která odpovídá logistickým i hygienickým požadavkům současných obchodních řetězců. Vývoj systému zahrnuje dodávku webové a dále pak multiplatformní mobilní aplikace. Systém umožňuje takový způsob prodeje, který je nejen ekologický, ale i škálovatelný a ekonomicky udržitelný.

Analýza, návrh, vývoj

ASP.NET Core Web API, React, Xamarin